10//1435 07 , 2014

 

    .

 

    ( ).[1]. : ( : ) .

    [2]. !.[3].

    ǡ . :

 

    [4] :

    . [5].

    :

    : [6].

 

    ( ) : ǡ ǡ .

    :

    [ (1) (2) (3) ][].

    :

    [ (9)][].

    :

    [ (41) ][].

    ǡ .

    .

    Ǻ :

    * : [7] [8].

    : ""[9] [10] : .

    : "" .

    [11] [12].

    .

    ǡ ǡ ǡ ǡ :

    ( ) [13].

    :

    : ( ) [14].

    * ǡ :

    : . : ( ) [15].

    * :

    : . : : [16].

    * :

    [17].

    * :

    : : [18].

    * :

    ǡ : : . . [19].

    * :

    : : : : . . [20].

    * :

    [21].

    * : :

    : ( ) : : () [22].

    * :

    : ( ǡ ǡ ). : . : ( ). : . : ( ). : : : " " : [23].

    * :

    : (ǡ ). : ǡ : (ǡ ) [24].

    * :

    ǡ ǡ : ǡ ǡ ǡ . : : [25].

    ǡ :

    * :

    : ( ǡ ) [26].

    * :

    : ( ) [27].

    :

    [28].

    .

 

    ( ) : " " ( ) "" !.

 

    :

    [ (151)][].

    :

    [ (113)][][29].

    .

 

    ǡ :

 

    : ǡ .

    :

    [ ][67].

    ǡ : .

    .

    .

    * :

    : ( )[30].

    * :

    : : : ( ) [31].

    * :

    [32].

    .[33]. :

    : " ": [34].

    * :

    ( ) : . : ( ) [35].

    : ( ) ( ) .

    :

    [ (6)][].

    : ǿ : ǿ.

    .

    :

    [ ][143].

    [] [ ] .

    .

    :

    [ (24)][].

    [ ] : : [ ] .

    [] .

    :

" ".

    .[36]. :

    [37].

     :

    [ ][].

    : : ǡ .

    :

    : ( : : . : : . : : . [ ][143]. [38].

    :

    : ( : : : ǿ : . : : . : : . : : . : : ǡ : ǡ [ ][143].)[39].

    :

    [ (128)][].

    ǡ .

    :

    ( ) : . : ( )[40].

 

    : : : .

 

    * :

    .

    :

    [ ][185].

    .

    :

    [ ][9].

    :

    [ (97)][].

    :

    [ (203)][].

    :

    [ ][66].

    :

    [ ][32].

 

    * :

     :

    [ (129)][].

    :

    [ (164)][ ].

    :

    [ (2)][].   

    [ ] : [] : : .

    : : .

    " " .

    : " "[41].

 

    [42] :

    :

    " "[43].

    :

    " "[44].

    " " :

    " "[45].

    .[46]. :

    " "[47].

    .[48]. :

    " "[49].

    ().[50]. :

    " "[51].

 

    * :

    [ ][231].

    : ǡ : ǡ ǡ .

    * :

    [ (113)][].

    [ ] : .

    [] : .

    [ ] : ǡ .

     .

    * :

    [ (44)][].

    [ ] : .

    [ ] .

    [ ] .

    * :

    [ (21)][].

    ǿ!

    * :

    [ (31) ][ ].

     [ ] : ǡ ǡ ǡ .

        **

**

**

       ** .[52].

     .

    [ ] [ ] : [ ] .

    * :

    [ (59)][].

    .

    [] .

    .[53]. :

    : [ ] : : .

    [] : .

    [ ] : . : [54].

    .[55]. [ ] :

    : [56].

    * :

    [ (63)][].

    : : [ ] .

    .[57]. :

    ( ) . : ǡ . [ ]. [58].

    .[59]. :

    . : [ ][60].

    ǡ ǡ : . [ (65)][][61].

    : [] .

    * :

    [ ][].

    ǡ [ ] .

    * :

    [ (1)][].

    : ǡ ǡ ǡ .

 

    ǿ ǿ ǡ !.

 

    .

    :

    ( ) : : : : : [ ][]. : . : ( ) : : . : [62].

    :

    . : : : : [ ][ 192]. [ ][22]. : : . : : . : . : . : . : . : . : . ǡ : ! ǡ [63].

    .

    :

    : ǿ : ǡ : ǿ ǡ ǡ ǿ . : ! [64].

    * :

    . ǡ ǡ ǡ [65].

    .[66]. :

    : ǡ .[67].

    .[68]. : [ ][]. [ ][80]. .

    :

    .[69].

    * :

    [ (44)][].

    :

    * :

    [ (82)][].

    :

    [ ] : : ( . [ ]: . [ (13)][])[70].

    *: :

    [ ][101].

    :

    : [ ] : . : ( )[71].

    *: :

    [ (7) ][].

    :

     : ( ). : : [ (7) ] : ( )[72].

    *: :

    [ (158)][].

    :

    ǡ : ( ). : ([ ]) [73].

    :

    ǡ ǡ .

    : . [ (103)][].

     ǡ ǡ ( ) ( ) ǡ ǡ ǡ . Ǻ Ǻ : Ǻ : .

    ǡ [74].

    :

    [75].

    " " :

** [76].

    .

    * ǡ :

    ǡ [77].

    * :

    : ( ) .[78].

    * ǡ :

    : ( ) : . : ( ǡ ) : ǡ : : ) : : ( : ) : ( ) [79].

    * :

    : ( : ) [80].

    * :

    : ( ) : . : ( [ ][24]). : ( ) : ([ ] )[81].

    * :

    : ! . : ( ) [82].

    * :

    ( ) !. : ( ) [83].

    * :

    : ( ǡ ). [84].

    * :

     ǡ : : ( ǡ ) [85].

    * : : ( ) [86].

    * :

    ( ) [87].

    * :

    : . ǡ ǡ : : : [88].

    * :

    ǡ : [89].

    * :

    : ( ) [90].

    * :

    : ( ) : : : [91].

    * ǡ :

    [92].

    * ǡ :

    [93].

    * :

    [94].

    * :

    [95].

    * :

    [96].

    * ǡ :

    [97].

    * :

    : . [98].

    * :

    : . : ( ). : . : ( ). : . : ( ) [99].

    * : . [100].

    * :

    : ( )[101].

    * :

    ǡ : ( . ǡ ǡ . ). : [102].

    * ǡ :

    : (: )[103].

    * ǡ :

    : ( ) [104].

    * :

    : : ( ) : ( : ) [105].

    * ǡ :

     : ( : ) [106].

    .

    [ (44)][].

 

    .[107]. :

     : . . .

    [108].

 

    ǡ ǡ ǡ :

    1- :

    : ( ). : ( . ( ) ǡ )[109].

    [ (52)][]. [ ][9].

    .

    2- :

    : ( ) [110].

    .

    3- :

    : ( )[111].

    4- :

    : ( ) [112].

    5- :

    : ( ) [113].

    6- :

    : ( : )[114].

    7- :

    : ( )[115].

    8- :

    : ( ) [116].

    9- :

    : ( )[117].

    10- :

    : ( ) : (ǡ : ) [118].

    11- ǡ :

    : ( ) [119].

    12- :

    : ( : ) [120].

    . [121]. :

    ( ): ǡ ǡ Ǻ . (): [122].

    13- :

     : ( : ) [123].

    14- : :

    : ǿ : ( ǡ ǡ ) [124].

    15- :

    : ( : ). : ( ) [125].

    16- ǡ :

    : ( ) [126].

    17- :

    : ( ) : : ( ) [127].

    18- ǡ :

    : ( ) [128].

    : ( ): : .

    : .

    19- :

    : ( ) [129].

    .

    20- :

     : ( ) : : ( ) [130].

    ǿ!.

    21- :

    : ( ) [131].

    .

 

    :

    * : :

    [ (1) (2) (3) ][].

    * : .

    * : :

    [ (44)][].

    * : .

    .

 

    * :

    :

    :

    [ (28) ][].

    :

    [ (100)][].

    :

    [ (10)][].

    * :

    : ( ) [132].

    * :

    : ( ) [133].

    * :

    : : ( ) [134].

    * :

    : ( ) [135].

    * :

    : ( ) [136].

 

    * :

    : : .

    :

    : : (: )[137].

    : :

    :

    ǡ : ( ) [138].

    .

 

    * :

     : ǡ .

    * :

     : .[139]. [140] [141] [142].

    (388):

    : : [143].

    :

    : . [144].

    * :

    : ( ). : : : [145].

    * :

    : ( )[146].

    * :

    : ǿ : ( ǡ ǡ )[147].

 

    .

    * [148]. :

    : . [149].

    : ǡ [150].

    : [151].

    : ǡ [152].

    : : () : : [153].

    [154].

    * [155]. :

    : [156].

 


 

 

    :

1-             : " ".

2-             " " : .

3-             " " .

4-             " " .

5-             ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

6-             .

7-             .

8-             ǡ ǡ ǡ ǡ ǡ .

9-             ǡ .

10-        ǡ .

11-        .

12-        ǡ .

13-        : : .

14-        ǡ " ".

15-        ǡ !.

16-        .

17-        .

18-        ǡ Ǻ : .

19-        .

20-        .

21-        ǡ ǡ .

22-        .

23-        .

24-        ǡ .

25-        : : .

26-        : .

27-        : ǡ .

28-        : ǡ .

29-        ǡ .

30-        .

 

    .

    .

    .

           

            .

            9 – 8 – 1435


[1] - : 1966. ɡ ǡ ǡ ʡ ɡ : 99%. ɡ .

[2] - ɡ ɡ ˡ ˡ Ρ (179) . ( 8/48).

[3] - .

[4] - ˡ ȡ ȡ ݺ : " " " ". (463). . ( 18/153).

[5] -24/331.

[6] -24/220.

[7] - : / e.

[8] - 3/292.

[9] - .

[10] - ١ ɡ ɡ ӡ ɡ  (132) ( 5/311)..

[11] - : / .

[12] - : ١ ѡ ϡ ʡ (110) ( ).

[13] - .

[14] - : / .

[15] - 2/162. : / . (26957). (484). 1/188.

[16] - (2392). (150).

[17] - (496).

[18] - (323). (151). (269).

[19] - 2/196. : /95. . (30). (154).

[20] - (353).

[21] - : / .

[22] - : / .

[23] - : : / . : / .

[24] - (4284). (369). 1/22. (119).

[25] - : / .